NORINCO GROUP>> About Us >
Board of directors >

Board of directors


Liu Shiquan

Chairman of the BoardLiu Dashan
Zhou jian
Lu Chun
Tian Min

Director
Director
External Director
External DirectorSu Wensheng
Fu Zhimin
Feng Yongqiang
Peng Xinguo

External Director
External Director
External Director
Worker Director